Ett fantastisk naturmaterial.

Formbart. Hållbart.

Sten är ett fantastiskt naturmaterial och dess unika, vackra och hållbara egenskaper erbjuder oändliga möjligheter för att skapa olika uttryck för alla tänkbara och icke tänkbara användningsområden. Sten ger ett bestående och naturligt liv till olika miljöer. 

Dessutom har sten en betydligt längre hållbarhet och en mindre klimatpåverkan jämfört med andra material som t ex betong, klinkers, glas och komposit. 

Robakke har en passion för sten och vi önskar naturligtvis att ännu fler arkitekter, inredare, entreprenadfirmor och byggherrar upptäcker alla möjligheter och fördelar med sten som materialval i sina projekt. 

Vi kan utföra arbeten i olika material såsom:

DIABAS

GRANIT

KALKSTEN

MARMOR

KVARTSIT

KOMPOSIT